Utvecklingen när det gäller cancerbehandling i Region Jönköpings län är mycket positiv. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Dessutom är det en hög andel av de invånare som får diagnosen tjocktarmscancer som får behandlingsstart inom 28 dagar.

Samtidigt fortsätter kostnaden för hälso- och sjukvård att sjunka även 2018 i Region Jönköpings län, där kostnaden nu är den fjärde lägsta i landet. Det framgår bland annat av Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården” som publicerades torsdag 20 februari 2020.

– Den här rapporten visar att Region Jönköpings län bedriver hälso- sjukvård med mycket hög kvalitet, vilket förstås är betydelsefullt för länets invånare. Dessutom sker det till en kostnad som är bland de lägsta i landet, vilket är mycket glädjande, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, i en kommentar.

Men det finns också ett antal områden där Region Jönköpings län behöver förbättra sig i ett nationellt perspektiv. Det handlar bland annat om användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre invånare (17:e plats av 21 regioner), väntetiden till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (18:e plats) samt fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt (20:e plats).

Fotnot: Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom, avser patienter 30-89 år vid tiden för diagnos, där Region Jönköpings län har bäst resultat i landet med 64,5 procent. Mätetalet omfattar alla cancersjukdomar utom bröst-, prostata- och annan hudcancer än malignt melanom, eftersom de cancerformerna har högre överlevnad.