Under 2018 anmäldes, enligt Brås statistik, 998 våldsbrott i Jönköpings kommun, jämfört med 1 090 året innan. Jönköpings kommun hade därmed det fjärde minsta antalet anmälda våldsbrott per invånare av de 13 kommunerna i länet.

Men tittar man på statistik över längre tid ser det annorlunda ut. Sett till antalet anmälda våldsbrott per invånare på fem års sikt ökar anmälningarna av våldsbrott. Jämför man med 15 år tillbaka har utvecklingen stått still.

Blandad trend

Även i riket är trenden blandad. På ett års sikt minskar anmälningarna av våldsbrott, på fem års sikt står de still och på 15 år har de ökat.

Brottstypen ”våldsbrott” är en samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper: misshandel, vållande till kroppsskada, framkallande av fara för annan, mord- och dråpförsök samt vållande till annans död.

Relaterat till artikeln