Anmälan rör en upptäckt som visar att de defibrillatorer som använts för defibrillering, övervakning och registrering av vilo-EKG:n – som mäter hjärtats aktivitet – i Region Jönköpings läns ambulanser, ibland satt fel datum och tid på de EKG:n som tagits.

Efter att en utredning gjorts har 71 stycken feldaterade EKG:n, som är registrerade mellan 2014 och 2018, hittats.

Ingen patient har drabbats av vårdskada till följd av felet men det skulle i värsta fall kunnat leda till att en patient felbehandlats eller inte fått den behandling som behövts. Ett feldaterat EKG är också svårt att hitta igen när man vill granska det. Det skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Gjort anmälan

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Regionen har även gjort en anmälan till Läkemedelsverket eftersom det är en medicinteknisk produkt.