Jönköpings kommun vill sälja Visingsö värdshus vid hamnen på Visingsö. Värdshuset byggdes 1974 och är cirka 225v kvadratmeter stort. De senaste åren så har värdshuset drivits som just värdshus med kafé och restaurang och i kommunens villkor för en kommande ägare så skriver man att värdshuset ska fortsätta drivas på ett liknande sätt

Tekniska kontoret arrenderar idag marken där Visingsö värdshus är beläget och har under många år hyrt ut värdshuset till aktörer som bedrivit rörelse på platsen. Nu vill kommunen sälja arrenderätten till någon aktör som vill driva vidare värdshuset. Det arrenderade området omfattar ca 3 800 kvm.

Här finns mer om försäljningen

Även Tempelgården på Öa är till salu. Tempelgården har under åren använts som en unik semesteranläggning för privat eller kommersiellt bruk. Tempelgården innehåller 18 olika byggnader med bland annat bostadshus, 7 uthyrningsstugor, ett restaurangkök med mera samt ett tempel.

Templet byggdes 1913 av Kathrine Tingley. Templelgården innehåller även en konsthall med tavlor av dess skapare Olle Krantz. Tavlorna ägs av stiftelse och kan nyttjas för den som önskar driva verksamheten i nuvarande verksamhetsform.

Läs mer om försäljningen här