Detta enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Under år 2018 rapporterades 2707 fall i länet, en ökning med över 9 procent jämfört med år 2017 och 39 procent sedan år 2007.

Stiftelsen Forska!Sverige skriver i ett pressmeddelande att de uppmanar regeringen att öka investeringarna i medicinsk forskning och skapa förutsättningar för precisionsmedicin, för att stärka folkhälsan och rädda liv.

Under år 2018 fick över 63 000 personer i Sverige beskedet att de har cancer och antalet fall förväntas öka.

Cancer är naturligtvis smärtsamt för både drabbade och närstående. Sjukdomen innebär dessutom stora samhällskostnader.

Fördubblad kostnad väntas

– Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi beräknar att de årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgick till runt 36 miljarder kronor år 2013. Kostnaderna förväntas nästan fördubblas, till 68 miljarder kronor, år 2040, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare Forska!Sverige.

Tack vare så kallad precisionsmedicin finns det dock ökad möjlighet att ge rätt behandling till rätt patient vid rätt tid. Det leder till effektivare behandlingar, färre vårdskador och att fler överlever.

– Ett konkret exempel på detta är att för kvinnor i England som diagnostiserats med den allvarligaste formen av hudcancer, så ökade ettårs-överlevnaden från 40 procent år 2012 till 54 procent år 2014.

Vill ha förändrade regler

För att dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs långsiktiga satsningar och förändringar av regelverk där Sverige har hamnat på efterkälken, menar stiftelsen.

– Vi uppmanar regeringen att uppdatera reglerna för lagring, användning och delning av hälsodata samt att snarast besluta om en nationell handlingsplan för hälsodata, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

I dag motsvarar de statliga investeringarna i medicinsk forskning 2 öre per vårdkrona.

– Regeringen måste på sikt öka de statliga investeringarna till att motsvara 4 öre per vårdkrona. Det skulle ge bättre prevention, diagnostik och behandling vilket skulle stärka folkhälsan och rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd.