Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027.

Under 2019 påbörjades byggandet av 1 172 nya bostäder i Jönköpings län, jämfört med 1 520 bostäder under 2018. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 30 procent och antalet påbörjade småhus minskade med 6 procent.

Så såg det ut i Jönköping

I Jönköpings kommun påbörjades förra året byggandet av 799 nya bostäder, enligt siffror från stadskontorets utredningsenhet.

Den före detta Saab-fabriken på öster i Jönköping, i kvarteret Domstolen, byggdes i slutet av året om till studentbostäder. Av totalt 627 hyresrätter så var 220 av dessa studentlägenheter i den gamla Saab-fabriken.

Av de påbörjade lägenheterna var 78 procent hyresrätter, 3 procent bostadsrätter och 19 procent äganderätter. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter under året som gick var 867. Av dessa var 45 procent hyresrätter, 39 procent bostadsrätter och 16 procent äganderätter.

Den 1 januari 2020 pågick byggandet av 1 336 bostäder – 57 procent hyresrätter, 34 procent bostadsrätter och resterande 9 procent äganderätter.