Vätternvårdsförbundet slår nu näven i bordet och varnar för att försvaret ska få dränera Karlsborgs flygplats och öka skjutövningarna ovanför Vättern. Om försvaret får göra det så ökar PFAS-värdena, vilket inte är bra för vare sig fisken eller människan.

Nordiska ministerrådet tog i dagarna upp faran med PFAS-värdena, där PFOS värdena ingår som en grupp. Slutsatsen måste bli att det ska ses - som en signal till vår regering - att stoppa försvarets skjutövningar ovanför Vättern.

Gyllene Uttern serverar inte längre Vättern-röding eller Vättern-lax, eftersom de anser den som icke-nyttig. Tråkigt! Men det är dagens sanning

Det finns i dag flera olika grupper, som skjuter skarpt mot försvaret för att Rädda Vättern. Exempelvis: Aktionsgruppen Rädda Vättern, Urbergsgruppen, Vätternvänstern och Naturskyddsföreningen. Detta skapar en mångfald, som är viktig i opinionsbildningen för att värna Vätterns vatten.

Före valet så var Kent Ly (M) i Jönköping mycket aktiv när det gäller Vätterns framtid. Ly sa nej till en gruva i Norra Kärr och fick med sig Jönköpingsmoderaterna på den linjen. En viktig seger för Vätterns bästa.

Efter valet har Ly varit tyst som en mus. Inte ens ett ord om råttan på Vätterstranden i Jönköping.

Nu är det dags för Kent Ly och att ta ton i debatten igen. Och detta bör ske inte  bara i Jönköping, utan runt Vättern. Det handlar om en halv miljon människor i framtiden ska få rent vatten från Vättern. Idag är det 250 000 människor som får vattnet från Vättern. Även fem kommuner i Örebro planerar att ta vattnet från Vättern. Även Stockholm och Mälardalen kan i framtiden komma att ta sitt vatten från sjön, där den “blåa oljan” finns.

Därför frågar jag nu Ly: är det dags att bilda Moderater runt Vättern för att vara med och Rädda Vättern?

Hans Mannefred

Folkbildare/samhällsdebattör