Annons
Vidare till jnytt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arenan – här är riskerna

 
Arenafrågan Jönköping
Visa alla artiklar

Två förslag finns när det gäller placeringen av den nya fotbollsarenan i Jönköping. Den 15 januari presenteras den stora utredningen för politikerna i tekniska nämnden. Och det finns för- och nackdelar med såväl Stadsparksvallen som Elmiaområdet.

Det är en omfattande utredning som gjorts när det gäller uppdraget att genomföra en förstudie om utvecklingen av Stadsparksvallen som utomhusarena för fotboll genom nybyggnation eller ombyggnad samt förslaget till utomhusarena inom Elmiaområdet.

Daniel Håkansson, avdelningschef på tekniska kontorets fastighetsavdelning, förklarar att det hela grundar sig på det uppdrag som kommunfullmäktige gav stadsbyggnadskontoret i augusti.

– Det handlar om att utreda förutsättningarna för Stadsparksvallen eller Elmia. Vi har nu jobbat med detta under tre månaders tid och det handlar om ett omfattande jobb som gjorts. Vi har tittat på hur stor arenan skulle vara och att det ska rymmas 6.000 sittplatser över hela arenan. Eftersom vi också låter en del vara stående motsvarar detta 5.000 sittande personer och 2.000 stående personer, berättar Daniel Håkansson.

I dagsläget i Stadsparksvallen uppskattar han att det finns hälften ståplatser och hälften sittplatser.

Byggs på parkering

I utredningen redovisas de olika alternativen var och en för sig och vilka konsekvenser det skulle kunna innebära.

– Tittar vi på Elmiaområdet är den största konsekvensen att vi får bygga på en asfalterad parkeringsplats. Eftersom parkeringsplatserna behöver behållas innebär detta att vi behöver ersätta parkeringarna på något sätt och det finns också med ett parkeringshus i den här utredningen och en kostnadsberäkning på det, förklarar Daniel Håkansson.

Grannar kan påverkas

Han berättar att det finns olika potentialer när det gäller de olika placeringarna och att det går att bygga olika beroende på vilket alternativ politikerna väljer.

Vilket är det dyraste alternativet, Elmiaområdet eller Stadsparksvallen?

– Det beror på hur man räknar. När det gäller Stadsparken finns det ett par olika förslag. Det ena förslaget innebär att man inte bygger en sluten arena. Det är det billigaste alternativet, men också det alternativ där konsekvenserna kan bli som störst. Att inte ha en sluten arena skulle innebära att bullernivåerna blir högre, vilket påverkar grannar och bostäder i närheten. Kanske det ändå då krävs en sluten arena och då hamnar vi på ungefär samma kostnader som det skulle vara att bygga på Elmiaområdet, säger Daniel Håkansson.

Att bygga en arena på Elmia skulle annars handla om den största investeringen då det behöver göras ett garage för att kompensera för de parkeringsplatser som försvinner.

Men skulle det inte behövas skapas fler parkeringsplatser vid Stadsparken om det blir en arena där? Eller beräknar de att de som finns där nu skulle räcka?

– Det har inte ingått i uppdraget att se över hur många parkeringsplatser som behövs och vad detta skulle kosta. Det enda i parkeringsväg vi har räknat på här är den parkeringsyta på Elmia som skulle försvinna och att vi då skulle behöva ersätta dessa, förklarar Daniel Håkansson.

Intrång i parken

När det gäller de största konsekvenserna för att arenan skulle placeras i Stadsparken är det främst intrånget i parken som lyfts fram i utredningen.

– Det handlar om ett intrång norrut, söderut – ja, egentligen åt alla väderstrecken. Att arenan skulle hamna i Stadsparken skulle innebära stora konsekvenser på en stor trädsamling där. I utredningen redovisar vi konsekvenserna för stora naturvärden. Det är ett stort antal träd som berörs vid ett bygge, säger Daniel Håkansson.

Han förtydligar att utredningen inte är ett komplett färdigt material, men att det ändå pekas på de största riskerna som finns med projektet och vad som är mest kostnadsdrivande.

– Det finns med det vi har hunnit se över under dessa tre månader. Det handlar om en riskanalys och sedan har vi försökt reda ut de största riskerna. Vi visste att materialet skulle skickas in och presenteras i kommunfullmäktige i februari. Det är tidsplanen. Innan det ska upp i fullmäktige ska det upp för godkännande i tekniska nämnden och kommunstyrelsen, säger Daniel Håkansson.

Läs även: