Affären, som nu är helt klar, omfattar 30 miljoner liter mjölk per år till ett värde av ungefär 250 miljoner kronor. Det innebär mer än en fördubbling av den totala svenska mejeriexporten till UK.

Totalt kommer 30 miljoner liter mjölk per år att hämtas från gårdar runt om i Småland. På Arlas mejeri i Jönköping produceras den laktosfria mjölkprodukten och packas i förpackningar för marknaden i Storbritannien. Det är den ökade efterfrågan på laktosfritt som ligger bakom efterfrågan på de svenska produkterna.

Den totala svenska mejeriexporten (inklusive ägg) var 102 miljoner kronor år 2018 enligt Jordbruksverket. Arlas export kommer att mer än fördubbla den totala svenska exporten årligen av mejerivaror till Storbritannien.

Kräver investeringar

- Mejerimarknaden blir allt mer specialiserad och efterfrågan på till exempel laktosfria produkter växer runt om i Europa. Därför krävs investeringar och jag är givetvis glad att vi har möjlighet att göra dessa investeringar på våra mejerier runt om i Sverige. Detta säkrar avsättningen av våra Arlabönders mjölk, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige i ett pressmeddelande.

Arla har investerat 80 miljoner kronor i mejeriet i Jönköpings bland annat för att kunna exportera laktosfria produkter till Storbritannien. Nu har produktionen kommit igång och de första paketen levererats.

- Vi kommer producera ungefär 100 000 liter laktosfri mjölk per dag, med lite längre hållbarhet, sex dagar i veckan. Packa i förpackningar för den brittiska marknaden och exportera dem till Storbritannien." säger Helena Södervall Arlas mejerichef i Jönköping.​