När coronapandemin satte stopp för den vanliga bildundervisningen på Kulturskolan i Jönköping fick lärarna tänka om. Det mynnade ut i en sex veckors lång distansundervisning för de elever som önskade.

Kulturskolan menar att bildkonst och skapade fyller en viktigt funktion i dessa tider när tillvaron plötsligt förändrats.

Nu visas resultatet av distansundervisningen upp på konstnärshuset Svavel på Tändsticksområdet. Samlingsutställningen är tillägnad alla elever som bidragit och skickat in sina bilder till Kulturskolan.

– Med den här utställningen vill vi visa eleverna att vi värderar deras arbete högt. De har hållit ut och fortsatt att träna, skapa och lära även när tillvaron varit annorlunda och utmanande, säger bildläraren Arezoo Ghaeedvand.

– Det här har även varit ett bra samarbete oss lärare emellan, och en fortbildning för oss att tänka i nya banor, säger kollegan Kristina Mauritz.

I distansundervisningen har Kulturskolan utgått ifrån vad många elever kan tänkas ha tillgång till i sitt hem.

– Vi har utgått från enkla arbetsredskap som papper och penna och har successivt adderat ytterligare material såsom tusch, färgpennor och naturella färger från till exempel kaffe, rödbetor, pinnar och stenar, säger bildläraren Maria Rojas.

Eleverna har skapat konst med hjälp av bland annat kaffe, rödbetor och stearinljus.

Foto Alexandra Locking

Vejia Luukkonen, som har haft hand om de yngsta barnen i åldrarna sex till sju år, berättar att det har funnits många utmaningar med att bedriva undervisningen på distans.

– Dels visste jag inte vad de hade för material där hemma och dels är det många som inte kan läsa. Så jag har fått utgå från att de kan samarbeta med sina föräldrar och så har de fått ta hjälp av naturen när det gäller material, säger hon och visar upp konstverk av både pinnar och vårblommor.

Barnen har även fått göra porträtt av sina föräldrar.

Med facit i hand tycker Luukkonen att distansundervisningen, i det stora hela, har fungerat bra och hon säger att hon är tacksam att barnens föräldrar har varit aktiva i arbetet.

Men på frågan om det här arbetssättet även kommer användas i framtida undervisning skakar hon på huvudet:

– Inte i bild. Ämnet kräver olika material och lärarens engagemang och närvaro för att föra vidare eleverna i bildens hemligheter.

Bildeleverna är i åldersspannet sex till 20 år. Här har de lite äldre eleverna målat porträtt.

Foto Alexandra Locking

Utställningen visas på Konstnärshuset Svavel den 16–17 maj. Med anledning av den rådande situationen blir det ingen vernissage och endast tio personer får vistas i lokalen samtidigt.