Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden berättar att personer med funktionsnedsättningar inte sällan tvingas nej till lägenhetserbjudanden. Detta då hyrorna är höga och inkomsten tenderar att inte räcka till.

- Det är svårt att få tag på lägenheter med låga hyror även för funktionshindrade. Vi har fattat beslut om att snabbt hitta boenden och det blir billigare för oss att täcka delar av hyran istället för att snabbt hitta externa boenden där kostnaden blir högre, säger Nilsson till Jnytt.

"Tror det finns en enighet bland politikerna"

I våras var läget extra tufft för socialtjänsten. Nilsson berättar att när hyresvärdar kan välja vilka hyresgäster de vill hamnar de som får hjälp via socialtjänsten i kläm och att bostadssituationen har blivit tuff.

- I slutet av ärendet som tas upp i nämnden finns det alternativkostnader runt vad som händer om beslutet inte tas. Med tanke på de siffrorna tror jag att det finns en enighet bland politikerna att gå in och täcka hyrorna.

Ett räkneexempel som står med i ärendet visar att sex individer som bor kommunalt kostar runt 4 miljoner kronor. Om de ges bostad externt blir kostnaden nästan det dubbla.

- Om vi måste hitta externa bostäder blir kostnaderna avsevärt mycket högre, avslutar Ola Nilsson.