Jönköpings län har under sommaren haft dåligt med blod i sina lager. För vissa blodgrupper har det varit akut att få in mer blod. Regionen vädjade till blodgivarna att komma in och lämna blod, vilket har gett bra resultat, skriver SVT Nyheter.

– Vi fick ett bra gensvar. Vi har en fantastisk givarkår som kom in och ställde upp och fyllde på våra blodbanker, säger Madelaine Andersson på transfusionsmedicin på länssjukhuset Ryhov till SVT.

Även om läget just nu är under kontroll för sjukhusen så poängterar Madelaine Andersson att det är jätteviktigt att fortsätta arbetet och att blodlämnare med bokade tider dyker upp som vanligt.

– Vi jobbar aktivt med lagren, vi kan aldrig slå oss till ro, säger hon.

Vädjan om blodlämning har också lett till att fler personer vill bli nya givare, något som dock får vänta.

– De är väldigt välkomna, men det krävs en del provtagningar och intervjuer och vi kan inte prioritera det under semestertiden, utan det får vi ta i höst, säger Madelaine Andersson.