Var sjätte faktura är ofullständig och saknar information om vad beloppet avser, exempelvis vad materialet har kostat eller hur många timmar arbetet tagit. Det innebär att det blir svårt för kommunen att veta om leverantören har hållit sig till det avtalade priset. Det .

Stadskontorets upphandlingsavdelning säger till radion att de kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, bland annat att framtida leverantörer i avtalet ska få veta hur fakturorna ska specificeras.