Det rör sig om en äldre person med flera allvarliga underliggande sjukdomar.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Det var väntat att vi förr eller senare skulle få ett dödsfall i Jönköpings län, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

I övrigt vill hon inte lämna några uppgifter om patienten.

Bengnér betonar att det är viktigt att komma ihåg att de flesta som smittas av sjukdomen kommer att få ett lindrigt sjukdomsförlopp.

På onsdagen rapporterades att fjorton patienter får sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Fyra av dessa får intensivvård.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 724 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län. På onsdagen fanns 65 bekräftade fall av convid-19, varav ett alltså är ett dödsfall.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik fanns det 2 510 bekräftade coronasmittade fall i Sverige på onsdagen. Antalet avlidna låg på 42 personer.