Konjunkturinstitutet räknar med att Sveriges BNP faller med mer än 6 procent under det andra kvartalet. Varuexporten väntas falla ännu mer. De närmaste månaderna kommer att bli tuffa för många industriföretag. Det skriver Svenskt Näringsliv i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Industriföretagen är viktiga i Jönköpings län. I alla kommuner utom två är industriföretag den största privata arbetsgivaren, som till exempel Husqvarna i Jönköping, Thule i Gnosjö och Fagerhult i Habo.

Ett tecken på att krisen redan slår hårt mot länet är att varslen om uppsägningar ökade lavinartat under mars då 1 626 personer varslades jämfört med 71 personer under mars 2019. Varslen har fortsatt i snabb takt under början av april, den 1 mars till den 5 april varslades 1 917 personer.

– Nu måste fokus vara att rädda företag och jobb. Det behövs mer kraftfulla åtgärder för att lindra krisen, säger Anna Gillek, Svenskt Näringslivs regionchef i Jönköpings län.

Svenskt Näringsliv vill bland annat se ett starkare system för korttidspermittering. Minskningen av arbetstiden ska kunna vara upp till hundra procent. Den totala lönekostnaden för arbetsgivaren ska motsvara arbetstidsminskningen.

Räddningsersättning till företag som får ett brant intäktsbortfall och som behöver kunna finansiera fasta kostnader för hyra, maskinleasing, räntor mm. Det hyresstödsystem som regeringen aviserat är krångligt och otillräckligt.

Likviditetsstärkande åtgärder. Räntorna på de uppskov med skatt som staten erbjuder är allt för höga och måste sättas ner. Företagen måste kunna säkra sin likviditet på ett sätt som inte minskar deras långsiktiga överlevnadsförmåga.