På tisdagen presenterade Husqvarna AB bokslutet för 2019. Trädgårdsproduktföretaget redovisade ett rörelseresultat på minus 493 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Husqvarnas vd Kai Wärn skriver i ett pressmeddelande att försäljningen utvecklades positivt i Europa medan den påverkades negativt i USA då återförsäljarna fortsatte att minska sina lagernivåer.

I bolagsrapporten står också att företaget kan komma att påverkas negativt om utbrottet av Coronaviruset fortsätter:

”Baserat på nuvarande information förutser vi inga väsentliga affärsstörningar relaterade till Coronavirusutbrottet, om komponenttillförseln normaliseras under de kommande veckorna, medan det kan bli väsentligt om det kvarstår i mars.”