Veterandagen den 29 maj är en officiell flaggdag i Sverige.