I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen i Jönköping att de under vecka 30 och 31 genomför storskaligt nätprovfiske i Vättern.

I sjön finns det flera fiskarter som är av stort biologiskt värde och som är betydelsefulla för fisket. Bland arterna märks särskilt röding, öring och sik. Fiskebestånden är även en bra indikator på statusen för hela ekosystemet i Vättern.

För att få en uppdaterad bild av fiskbestånden genomförs alltså ett omfattande provfiske.

– Det är särskilt viktigt att följa upp rödingbeståndet då vi i senaste provfisket för två år sedan konstaterade en negativ avvikelse i fångsterna för just röding. Därför vill vi se om resultatet 2017 var en engångsföreteelse eller om rödingbeståndet faktiskt har minskat, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen, i en kommentar.

Länsstyrelsen i Jönköping genomför fisket tillsammans med Västra Götalands län. Det provfiskas i fyra områden, bland annat i de totalfredade områdena Tängan och Norrgrundet.

Till sin hjälp har länsstyrelserna flera frivilliga. Även Statens lantbruksuniversitet har ett finger med i provfisket. De har nämligen varit med och planerat för att fisket och resultathanteringen ska genomföras på ett vetenskapligt sätt. Resultaten ska användas för att förvalta fiskbestånden och för att skapa ett välmående fiskbestånd som tål fiske i framtiden.