Värdet för licenser, underhåll och support är cirka 39 miljoner kronor under sex år med möjlighet till förlängning om ytterligare sex år.

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för HR- och löneområdet till Domstolsverket. Lösningen passar den höga kravbild som myndigheterna inom som Sveriges Domstolar har. Lösningen skall vara i drift under slutet av 2020 och kommer att omfatta cirka 7 000 medarbetare.

- Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera till Domstolsverket och Sveriges domstolar, som blir vår första statliga kund. Vi ser fram emot att kunna erbjuda samma moderna och flexibla lösning som vi levererat till flera kommunala och privata verksamheter, kommenterar Christian Myhrberg, VD, i ett pressmeddelande.