Annons
Vidare till jnytt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vill att beroendet av bil minskar

I en motion från Bengt Åke Berg (V) föreslogs flera åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna, exempelvis att motverka körande av privata bilar. Men stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun anser att man har läget under kontroll och jobbar bland annat för att minska bilberoendet.

Bengt Åke Berg tycker att kommunen i större utsträckning borde anpassa stadsbyggandet och den kommunala planeringen efter det väntade klimatet. Han vill att det tillsätts en parlamentarisk sammansatt kommitté som ska föreslå lämpliga och tillräckliga åtgärder inom stadsbyggnadsområdet för att möta de hot man ser.

Men stadsbyggnadsnämnden ser inget behov av en sådan kommitté och hänvisar till att kommunen redan har strategier och mål samt pågående arbete mot klimatförändringar och för klimatanpassning. Nämnden menar att en eventuell ambitionshöjning är möjlig genom politiska beslut utan att det tillsätts en särskild kommitté.

– Vi tycker att detta är viktiga frågor, men vill ha normala kanaler för klimatfrågorna. Det här är en viktig fråga för hela koalitionen, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Ska bli gång- och cykelvänligt

Bengt Åke Berg anser att det görs för lite för att hejda orsakerna till klimatförändringarna och parera effekterna av dem. Men stadsbyggnadsnämnden anser att kommunen gör en hel del.

I den allmänna samhällsplaneringen finns mål hur det arbetas för minskad klimatförändring och att utveckla hållbara kommunikationer.

Det handlar om att organisera ny bebyggelse för att minska beroendet av bil i vardagslivet, att arbeta för en höghastighetsjärnväg, att jobba med utveckling av befintlig tätortsstruktur så att invånarna får kortare avstånd till handel, service och fritidsaktiviteter som samtidigt stärker befintlig kollektivtrafik och annan lokal service. Slutligen jobbas det även för en mer gång- och cykelvänlig innerstad och tätort i allmänhet.

Fått mer pengar

När det gäller förslaget om mer grönmark för att absorbera nederbörd svarar politikerna att det finns utpekade områden som är viktiga för att ta emot större vattenmängder vid kraftigt regn. Dessa anser man inte ska exploateras.

När det gäller önskemålet om sammanhängande gång- och cykelstråk så har stadsbyggnadskontoret i sin nuvarande budget fått mer pengar till detta. Det handlar om en ökning från 21 miljoner till 25 miljoner årligen.

Ska utveckla kollektivtrafiken

En avsiktsförklaring med länstrafiken gör att det planeras kraftfulla åtgärder som ska genomföras fram till 2026 för att utveckla kollektivtrafiken. På så sätt ska kommunen kunna växa utan att biltrafiken ökar.

När det gäller förslaget om en ringled runt sjöarna så svarar politikerna med att detta har utretts och bedömts som inte kostnadseffektivt. I stället finns linje 1 väste rom Munksjön och planer finns att skapa en ny linje 4 öster om sjön.

Förslaget om att bygga mer i trä anses vara svår att driva då det inte är tillåtet för kommunen att ställa sådana krav, samma sak gäller förslaget om hus med solfångare. Stadsbyggnadskontoret välkomnar förslaget om att utveckla stadsodling, men menar att initiativet måste komma från dem som vill odla.

Läs även: