Jönköpings län hamnar oftast i botten när undersökningar kring hur jämställdheten bland ledare och styrelse ser ut, bland annat visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer att endast 28 procent av cheferna i Jönköpings län är kvinnor, och endast två av länets 50 största bolag har en kvinna som vd, en skevhet som aktörerna bakom initiativet vill ändra på.

– I år har vi märkt ett stort genomslag av både initiativet och att fler pratar om problematiken att vi saknar mångfald bland beslutsfattarna i länet. Vi har fått in rekordmånga 150 nomineringar, dubbelt så många som förra året och med en större spridning i länet. Hela 40 procent av kvinnorna på listan bor och verkar utanför Jönköpings kommun, tidigare år har det handlat om en eller två personer per omgång, säger Ida Severin, en av två projektledare, i ett pressmeddelande.

Under hösten gick aktörerna bakom Årets unga ledande kvinna ut brett och uppmanade allmänheten att nominera ledarförebilder i alla typer av branscher och verksamheter. Kriterierna var att man är en ledare boende i Jönköpings län, är kvinna född 1983 eller senare, att man kan uppvisa någon form av resultat av sitt ledarskap, är en förebild i sitt sätt att agera samt har en förmåga att inspirera sin omgivning

22 utvalda ledarförebilder

Ett omfattande gallringsarbete, utfört av Poolia, har resulterat i en lista med 22 utvalda ledarförebilder. Av dessa 22 kommer en ledare som utmärkt sig lite extra att vinna högsta pris vid en prisceremoni på VY Skybar den 21 februari. Dessutom kommer StyrelseAkademien dela ut ett pris till en av kvinnorna på listan som är en lovade styrelseledamot.

– Att vi i år kan lyfta fram förebilder som kan visa resultat av ett skickligt ledarskap inom kommunal verksamhet, tillverkande industri, logistik, skolväsendet och idéburna organisationer är riktigt häftigt. Detta är otroligt kompetenta kvinnor och listan är en guldgruva för rekryterare och valberedningar, säger Kicki Alm, som även hon är projektledare, i pressmeddelandet.

Initiativtagare till priset är Ridsportalliansen Jönköping.

Vinnaren utses 21 februari.