Jönköpings Posten att Hans Boeryd kommer lämna sin tjänst som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Jönköping. Nu har det startat en process för att hitta hans ersättare.

– Vi har fem behöriga sökanden som vi har haft intervjuer med. Ingen av dem jobbar i pastoratet, säger Bengt Olsson, kyrkorådets ordförande till JP.

De fem sökande är Ann Aldén, Lund, Greger Larsson, Jönköping, Karl-Magnus Hansson, Finnspång, Lars Stenman, Falkenberg och Loi Stefansson, Hovmantorp.

Dessutom har stadens kyrkoråd och kyrkofullmäktige beslutat att församlingarna i pastoratet Kristina-Ljungarum och Sofia-Järstorp kommer slås ihop 2018.

– Det är en mer praktisk lösning och sedan 2014 har vi sett vinster med att bryta upp gränserna. Det gäller till exempel kyrkomusik och konserter som växlat mellan kyrkorna, medan var och en tidigare skötte sitt, säger Olsson.

Redan till hösten kommer bildandet av fem nya, större distrikt genomföras genom sammanslagningar av olika områden. Järstorp-Bymarken bildar ett område, Ljungarum-Råslätt, Sofia-Gräshagen, Ekhagen-Österängen och Kristine med Kålgården och Rosenlund blir också nya områden. Detta leder enligt Olsson till att kyrkorna kommer användas på olika sätt.

– Järstorp har till exempel få medlemmar och skulle inte ha klarat sig i framtiden, men ar nu blivit den mest frekventerade vigselkyrkan.