Sedan juli 2019 har Anna Benderius agerat som vd för Almi i Jönköping. I samråd med Almi och styrelsen vill de ge Anna ett fortsatt förtroende och har utsett henne på permanent basis som vd.

– Jag har arbetat som kreditchef på Almi i Jönköping sedan april 2017 och känner därför till verksamheten väl, säger Anna.

Almi verkar i hela Jönköpingsregionen för hållbar tillväxt och spelar en viktig roll för näringslivets utveckling.

– Det har varit en intensiv period av utveckling för att vi ännu bättre ska matcha företagarnas behov och jag ser fram emot att fortsätta leda verksamheten, säger Anna Benderius.

Anna Benderius tillträdde under måndagen.