Ett 30-tal bild- och medieelever från årskurs 3 på Per Brahegymnasiet har under en projektvecka arbetat med temat Mjukt möter hårt. Varje elev har fått göra en individuell tolkning av temat.

– Det är väldigt många som har tänkt abstrakt, säger Helena Imland Blom, bildlärare på Per Brahegymnasiet.

Utgångspunkten har varit att visuellt försöka gestalta temat, som har sin grund i ett välkänt experiment "Malumma & Takete" - där olika ljuduttryck, oavsett språkkultur, kopplas instinktivt samman med en viss form.

Eleverna från bild och form har bidragit med skulpturer som de har gjort i keramik och gips och medieeleverna har bidragit med varsin bild.

– Det är första gången som vi gjort en utställning tillsammans med både bild och form och media. Vi tror att det blir en bra kombination med både skulpturer och foto, säger Helena Imland Blom.

Matilda Carlström är bildelev och har arbetat med gips och keramik under projektet.

– Det har varit kul, säger hon.

– Jag har gjort ett isberg med blommor på.

Hennes skulptur heter "Iceflowers".

Utställningen finns på Tändsticksmuseet och kommer att hänga fram till och med 29 januari.