Det misslyckades dock och .

Den då 28-årige mannen dömdes först till livstids , en dom som . Försvaret hävdade att mannen inte var vid sina sinnens fulla bruk när mordet begicks. 28-åringen dömdes även för narkotikabrott och dopningsbrott.

Nu vill den dömde mördaren träffa en kvinnlig bekant i fängelset i Kumla. Men både Kriminalvården och Förvaltningsrätten säger nej.

Anledningen är, enligt tidningen GT, att han är dömd för kvinnomord och att han bedöms ha hög risk för att återfalla i brottslighet.

Kvinnan som mördades på Rosenlund hade knivhuggits i hjärta, lungor och kranspulsådern.

I fängelset i Kumla har mannen fått besök av sin familj. I november 2016 ansökte han om att få träffa en kvinnlig bekant innanför murarna, men detta avslog Kriminalvården. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad som också avslår överklagandet.

Skälet till detta motiverar Förvaltningsrätten:

"Av utredningen i målet framgår att XX är dömd för mord på en kvinna han känt en kortare tid." och "Kriminalvården har bedömt att risken for återfall i brott är hög och har pekat på ett antal riskfaktorer hos XX som talar emot beviljande av besökstillstånd för XX."

Den dömde mannen har tidigare ansökt om att . På grund av säkerhetsskäl placerades han i Kumlaanstalten som har flera avdelningar som med högsta säkerhetsklass.

Där är flera av landets allra farligaste förbrytare placerade.

Mannen har även ansökt om i fängelset, detta för att kunna komma i kontakt med sin flickvän. Även detta har han tidigare fått avslag på.