Nyligen kunde vi berätta om föräldrarnas oro för den höga hastigheten förbi Järsnäs skola. Förbi skolan är det 60 kilometer i timmen som gäller. Men det handlar bara om den kortare sträckan, för resten av vägen är det 80 kilometer i timmen. Enligt föräldrarna kör dock många i 100 kilometer i timmen och struntar i vad det står på skyltarna.

Malin Sandgren och Matilda Arvidsson Rosén har kämpat hårt för att få en sänkning av hastigheten.

Foto Rebecca Carlsson

Föräldrarna har efterlyst hastighetskameror, polisnärvaro, en refug eller någon form av avsmalning av vägen. Och nu ser det ut att gå i rätt riktning. Plötsligt en dag stod polisen vid skolan.

– Polisen har nu varit på hastighetskontroll två gånger på en vecka, och Trafikverket kommer att komma och se vad som skulle kunna göras för en hastighetssänkning. Vi har fått ett ärendenummer och en kontaktperson som kommer att höra av sig när vårt ärende kommer upp, berättar Malin Sandgren.

Politiker har reagerat

Samtidigt så har två socialdemokratiska politiker i Jönköping reagerat. Adrian Ericson socialdemokratiskt fullmäktigeledamot berättar för Jnytt att han i samråd med Malin Sandgren tagit fram en motion för att kika på trafiksäkerheten för barnen vid skolan. Motionen, lämnas in på kommunfullmäktige på onsdagen.

- Det är jättebra och viktigt att Malin och Matildas uppmärksammat frågan om barnens trygghet och säkerhet vid Järsnäs förskola. Det kändes självklart att svara upp med ett politiskt initiativ.

- Om motionen går igenom innebär det att kommunen ser över situationen och för att sedan se till att göra lämpliga åtgärder för att både föräldrar och barn ska kunna känna sig trygga.

Ladda ner Jnytts app!