Internationella Engelska skolan i Huskvarna kommer från och med onsdag att anpassa sin verksamhet för eleverna. Skolan kommer stoppa viss undervisning förlagd till anläggningen, eleverna kommer i stället få med sig skolmaterial hem och undervisningen kommer att ske online på distans.

Skolan kommer fortsatt ha öppet för de elever som behöver undervisning på plats i skolans lokaler. Föräldrar kommer även kunna hämta lunch i skolans matsal.

– Skolan kommer att ha öppet för elever i årskurs 1-5, de kommer att få undervisning i mindre grupper. Eleverna i årskurs 6-9 kommer att få distansundervisning, samma sak gäller för de yngre eleverna som inte vill komma till skolan. Vi har tänkt igenom detta och hoppas att eleverna ska få en bra skolgång de här två veckorna. Skolan stänger inte, och eleverna missar ingen undervisning, säger Simon Varley.

"Är sjuka och oroliga"

Förändringen kommer initialt gälla fram till efter påsklovet. Engelska skolan har sammanlagt 900 elever. Enligt uppgifter till Jnytt var cirka 200 elever och 30 ur personalen frånvarande under måndagen.

– Både elever, personal och föräldrar är sjuka och oroliga. Nu har vi haft en situation med många obehöriga vikarier, och det gör att kvaliteten på undervisningen sjunker. Men med de här åtgärderna säkerställer vi att samtliga elever får undervisning av behöriga lärare, säger Simon Varley.

– Vi har tagit ett stort och viktigt beslut. Det är väldigt viktigt att alla skolor tar sitt ansvar. Vi ger alla våra elever möjlighet att vara på fritids utan kostnad, även om de inte har plats där i vanliga fall.

Kan det här beslutet förlängas och gälla även efter påsklovet?

– Helst inte, men det vet vi inte just nu. Vi hoppas öppna så fort som möjligt, men det är det ingen som vet.