Revisionsbyrån Deloitte har på uppdrag av Jönköpings kommun, granskat Destination Jönköpings rutiner. Detta efter att gladiatorutställningen i Jönköping gick med storförlust.

I sin granskning kommer revisionsbyrån fram till följande i sin sammanfattande bedömning:

"Vår sammanfattande bedömning är att Destination Jönköping delvis har ändamålsenliga rutiner och processer för bedrivande av projekt. Vi bedömer vidare att dessa rutiner delvis efterlevs på ett tillfredsställande sätt.", skriver byrån.

De skriver även bland annat att bolaget i dagsläget saknar en fastställd delegationsordning och att Destination Jönköping snarast bör implementera den i sin verksamhet, något bolaget i ett pressmeddelande meddelar att de redan gjort.

– Vi har välkomnat den här utredningen i Destination Jönköping AB. Nu har vi en möjlighet att ta till oss av det som utredningen visar och samtidigt vända blad och blicka framåt mot nya spännande utmaningar, säger Marcus Axelsson, nyligen tillträdd vd, i ett pressmeddelande.

"Lär oss från tidigare satsningar"

Rapporten har granskat verksamhetsåret 2018 med en tillbakablick på 2016/17. Utifrån rapporten meddelar Destination Jönköping att styrelsen har gett vd:n i uppdrag att säkerställa så att vd och ekonomichef får information om större projekt i ett tidigt skede så att de kan vara delaktiga i att säkerställa bland annat målsättningar och ekonomi. Något som även revisionsbyrån har rekommenderat i sin granskning.

– Jag är imponerad av engagemanget och drivkraften hos de anställda på Destination Jönköping. Nu lär vi oss från tidigare satsningar och tar nya steg tillsammans. I sommar har vi bland annat Iron Man 70.3, Jönköpings Marathon och Student-EM i rodd som arrangeras i Jönköping, säger Marcus Axelsson.

Läs även: