Med anledning av de stora mängderna regn som har fallit den senaste tiden har en klorering av dricksvattnet i Ryds vattenverk påbörjats under torsdagen. Detta för att behålla en god dricksvattenkvalitet.

– Vi tror att det är den stora mängden regn som gör att vi ser förhöjda halter av odlingsbara mikroorganismer i vattnet. Samma organismerna finns alltid i vattnet, men med anledning av regnet så är det rimligt att halterna har förhöjts en aning, säger Stefan Svensson, enhetschef vid vattenverket, och fortsätter:

– Men det är en väldigt blygsam klorhalt som vi tillsätter, betydligt lägre doser än vad som doseras i stadsnätet. Vi gör det som en försiktighetsåtgärd, så det är absolut inget alarmerande.

Kommer boende känna någon skillnad på dricksvattnet när det gäller smak eller lukt?

– Nej, det kommer man inte göra. Det finns ingen källa till oro alls.