”En cirkus utan elefanter är som en sommar utan sol.” Ja så sent som 2014 annonserade Cirkus Maximun på detta sätt. Av de cirkusar som turnerar i Sverige är Cirkus Maximun den cirkus som längst höll kvar vid föreställningar med elefanter. Cirkusen beslöt att från och med i år 2016 får det vara slut med deras sydafrikanska elefanter. Därmed kan vi nog fastslå att bilder liknande dagens är att betrakta som historiska.

När kan det ha varit kortet är taget? Vi kan fastställa att det är efter 1943, då uppfördes Handelsbankens byggnad till vänster. Jag skulle nog drista mig till en gissning på sent 40-tal. Att det skulle vara 50-tal är i och för sig möjligt, någon minnesgod och skarpsynt läsare kan kanske rätta mig. Vi kan absolut konstatera att det är flaggdag, för man flaggar inte på officiella stänger bara för att det är cirkus i stan. Folk synes dock uppskatta den ensamma elefantens promenad genom stadens gator.

Var befinner vi oss? Ja alla ser att det är början på Östra Storgatan, alla gator på öster i Jönköping börjar vid kanalen. På väster börjar också alla gator vid kanalen. Hur jag vet det? Det är bara att följa hur de är numrerade!

På 10-poäng. Vi lämnar plats där mången ed har svurits och mycken dynga släppts ut i vår fagra Vättern

På 9-poäng. Vi är på väg till plats som inte finns, men där det fordom hållits en och annan marknad