Elmia AB noterades för en förlust på 3,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Trots miljonförlusten blev resultatet cirka 2,5 miljoner bättre än budgeterat.

– Vi har varit väl medvetna om att vi skulle gå med förlust år 2019, eftersom Elmias nuvarande mässportfölj går i fyraårscykler, där de större mässorna återkommer i olika intervall. Det är naturligtvis inte önskvärt att behöva planera för ett negativt resultat, men vi ser positivt på att förlusten är betydligt lägre än beräknat, samtidigt som vi investerat i framåtriktad utveckling av verksamheten, säger Lotta Frenssen, vd för Elmia AB, i ett pressmeddelande.

Totalt omsatte det kommunala mässbolaget 232 miljoner kronor. Cirka 350 000 besökare har registrerats på Elmias mässor, event och kongresser under 2019.

Nu blickar företaget mot ett nytt år. Och trots att det förväntas bli ett relativt lugnt mässår är målen högt uppsatta.

– 2020 är återigen ett år där vi förväntar oss en högre omsättning och ett positivt resultat. Utveckling är viktigt och inspirerande. Utveckling kräver långsiktighet och kontinuitet, därför innefattar också årets budget fortsatta investeringar för att förstärka mässportföljen, säger Lotta Frenssen.