Prisutvecklingen ökar mest i Vaggeryd. Från 2018 till 2019 ökar elnätsavgiften med 22,7 procent. I jämförelse med det nationella medelvärdet, 3,6 procent, sticker Vaggeryd kommun ut rejält.

– Det är tragiskt hur kostnaderna kan skjuta i höjden så pass. Regeringen skärpte reglerna för elnätsföretagens intäktsramar augusti 2018. Visst har kostnadsökningen minskat något nationellt men här ser jag inte att elleverantören efterföljer förordningen, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

På fem år har elnätsavgiften höjts med 38,8 procent i Vaggeryd och i dag betalar hyresgästerna betala 103,9 öre per kilowattimme inklusive moms.

180 elnätsföretag

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.

Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna.

För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.