Stefan Österström, socialdirektör, berättar vid Jönköpings kommun pressträff på torsdagen att det i dagsläget finns en medarbetare inom äldreomsorgen som är smittad av coronaviruset.

– I dagsläget har vi en medarbetare där det är bekräftats att den insjuknat i sjukdomen. Vi har rutiner och jobbar tillsammans med smittskyddsverksamheten på Ryhov. Under gårdagen har vi informerat de som är berörda och har arbetat med vård- och omsorgspersonalen. I de fall där det också varit brukare som haft kontakt med personen har de också informerats enskilt, säger Stefan Österström.

– Skulle det dyka upp ytterligare fall, vilket är ganska troligt, får vi agera i enighet med de uppbyggda rutinerna vi har. Då arbetar vi med smittspårning, vilka i personalen och brukaren man träffat. Med hjälp av detta vidtar man olika åtgärder. Om jag arbetar tillsammans med någon som har bekräftad smitta gäller det att vara extra vaksam på om symtom uppstår, och i så fall stanna hemma från arbetsplatsen. Men i övrigt kan man arbeta tills symtom visar sig, säger Stefan Österström.

Skyltar med uppmaning

Många brukare inom vård och omsorg tillhör en stor riskgrupp i samhället, bland annat äldre personer.

– Vi har alla anledningar till en hög beredskap för en utveckling som innebär att framförallt äldre kan drabbas hårdare av virussmittan. Det är särskilt viktigt att vara vaksamma och ha en beredskap. Men i nuläget har vi alltså bara ett bekräftat fall, och under gårdagen har vi informerat alla som haft kontakt med personen och gjort smittspårning, säger Stefan Österström.

Något besöksförbud på äldreboenden i kommunen är inte aktuellt. Istället har kommunen valt att sätta upp skyltar på gruppboenden och äldreboenden, med information om att det finns riskpersoner på boendet och uppmaning till att inte gå in om man har förkylningssymtom.

– Det kan dock finnas enskilda fall med undantag, till exempel i palliativ vård. Att gå ut med totalt besöksförbud är därför olämpligt, men är man anhörig kanske man just nu ska undvika besök. Det finns andra sätt att kontakta, till exempel ringa och kolla läget.

Se hela presskonferensen här: