Det här med att bada ute i kallt vatten har inte alltid varit naturligt. Att bada och tvaga sig överhuvudtaget var inte så vanligt på 1700-talet. Då var det viktigare att dricka vattnet och bruka det invärtes. Vattnet kom då från de två brunnarna Öster- och Västerbrunn. Badat hade man gjort i kombinerade varm- och kallbadhus i liten skala i företrädesvis Munksjön under en del år.
I höjd med den nya ”idrottshuset” vid Högskolan, har det funnits ett stort antal badhus under 1800-talet. Små primitiva hus med några badtunnor och kanske en uppvärmningsanordning. Dessa gick dock alla i konkurs och när så småningom Jönköpings Mekaniska Werkstad byggdes ut och även Munksjöns vatten förstördes genom avloppsutsläpp, blev det omöjligt att bada i Munksjön. Förresten såg  jag i veckan att nu kan man ju om inte bada så dock ta sig ett dopp i Munksjön igen. Vattnet var nog inte SÅ giftigt.

Åter på modet
I slutet på 1800-talet blev kallbad åter på modet och det ansågs t o m hälsosamt. UR fullmäktiges motivation för att bygga ett badhus på Öster saxar jag: ”Att flitigt användande av bad även skulle verka att höja befolkningen i sedligt och moraliskt hänseende torde vara givet, då dylik roande och stärkande sport torde avhålla människor från många sämre s k nöjen”. Sporten som avsågs var ”den nyttiga simkonsten”.
Nåväl, sagt och gjort. Beslut togs och Jönköpings Östra Kallbadhus uppfördes 1902. På grund av risken för isens brutala påverkan förlades huset till största delen på land och ”en bred, präktig träbro, tudelad av en barriär, som skiljer herr- och dambassängerna åt”, ledde ut i vattnet. Intressant är att det fanns 1:sta, 2:dra, 3:dje och 4:de klassens omklädningsrum. 4:de klassens omklädningsrum hade breda väggfasta bänkar och inte mindre än 50 bastanta väggfasta klädhängare. Hur 1:sta klassens såg ut vet jag inte, men det skulle vara roligt att veta.

Liknande anläggning på Väster
Men Väster då? Jo, när man nu på Öster fått ett kallbadhus var man tvungen att uppföra ett på Väster också. Vid Talavid, ungefär där kanotklubbens lokaler ligger idag, uppfördes en liknande anläggning, dock med endast en avdelning. Damer och herrar kunde alltså inte bada samtidigt.
Vid detta badhus var dock uppförandet bland herrarna sämre, bland annat brukade man vid tågets passerande ställa upp sig på rad och paradera i bara mässingen. År 1911 ledde detta till ett massåtal för ett stort antal herrar som åtalades för förargelseväckande beteende. Straffet blev lindrigt, böter två kronor per person.
Båda dessa badhus drabbades dock av exakt samma problem. Skeppsfournerare  Andersson påpekade i fullmäktige: ”Herrarna skall inte göra vad ni ångrar, för när det blir isbrytning i Vättern, så går badhusen i kras meddetsamma”. Han blev sannspådd. Det Västra försvann 1915 och det Östra 1924. Efter detta bråkade man i kommunen om kallbad till 1952 då ett öppet kallbad anlades vid Rocksjön. Få se om de planer som nu finns på ett kallbadhus i Vättern kommer till skott. Idéer finns, vattnet ligger där, det är bara pengar som fattas.

Nu väntar vi bara på de eldsjälar som vill uppföra ett nytt kallbadhus i staden och vi önskar föreningen Jönköpings Kallbadhus lycka till. Se artikel här. http://www.jnytt.se/sa-kan-jonkopings-nya-kallbadhus-se-ut

Källor: Jönköpings Historia IV 1921.