Rådhusparken, som när den kommer till i slutet av 1800-talet, hette Skolparken efter det 1867 uppförda Läroverket är som sagt platsen för kortet. Idag är Läroverket kommunens Rådhus och det nuvarande Läroverket, eller mer formellt rätt, Per Brahegymnasiet invigdes 1913. Parken har ett utseende, med avseende på planteringar och rabatter och inte minst ”hostorna” runt fontänen, som jag minns från mitt 50-tal. Jag gick ju dagligen genom den när jag kom från spårvagnen och skulle till ”Peset”.

Den stora fontänen i bakgrunden är gjuten hos J&C G Bolinder Stockholm. Den fanns utställd på Stockholmsutställningen 1866. Den var faktiskt så monterad att den var en fungerande fontän och formgiven av Fredrik Wilhelm Scholander, en mycket känd Stockholmsarkitekt. Vid samma utställning fanns också en gipsmodell av en fontän, som så småningom kom att bli väl så känd som vår i Jönköping, nämligen Molins fontän. Molins fontän, mycket mer utsmyckad än vår ”brännsvinsfontän” göts dessutom i brons.

Brännsvinsfontän ja, det tarvar kanske en förklaring. Ibland brukar jag vid vandringar lite slarvigt påstå att fontänen i Rådhusparken ”har våra förfäder supit ihop till”. Kan tyckas underligt men faktum är att uppförandet och inköpet bekostades med medel från ”Bolaget för reglering av brännvinsutskänkningen i Jönköping”. För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker erlades en avgift och denna avgift samlades i en fond. Flera av våra konstverk i staden har finansierats ur denna fond.

Men till det dominerande föremålet på fotografiet. En söt flicka med uppsatt hår, vit blus och någon form av mörk kjol. Ankelsockar och ett par skor med slejf. Framför sig skjuter hon en underlig tingest. Konstruktionen förefaller lite okänd för mig, men någon form av cylinderklippare med en uppsamlare framför cylindern. I dag skulle vi nog kalla föremålet för en ”handjagare”. Den söta flickan är utkommenderad av Norrahammars Bruk, som på detta sätt vill skaffa sig ett reklamkort att använda sig av vid sina försäljningsförsök.

Källor

Gunnar Lindqvist Jönköping 1900-talets stad

Melker Fredbrant Jönköpings Parker