26 maj är det val till Europaparlamentet. EU-valet kan kanske ibland kännas avlägset, men det är av väldigt viktigt för Sverige och det svenska politiska arbetet, inte minst i klimatfrågorna. EU har också stor betydelse för Jönköpings län, inte minst för våra företag och småindustrier som har Europa som en av sin viktigaste exportmarknader. Dessutom skapar EU förutsättningar för en ännu snabbare grön omställning, även här lokalt.

Vi i Centerpartiet ser att Jönköpings län har stor potential att bidra till EU:s klimatarbete. Då 73 % av Europas energi fortfarande är fossil är det tydligt att klimatfrågan är en energifråga. För att minska koldioxidutsläppen i Europa behövs ett tydligt energisamarbete de kommande åren. Med ett fungerande energisamarbete blir lokala klimatåtgärder en viktig del i Europas klimatarbete.

Utomhusbad som drivs av solenergi i Jönköping, biogasproduktion i Sävsjö eller solceller på Värnamo sjukhus kan med ett fungerande energisamarbete på sikt även bidra till att minska koldioxidutsläppen i våra grannländer.

Vi måste därför ta vara på chansen att samarbeta för att stärka Europas klimatarbete och EU:s samarbete på energiområdet måste då bli bättre.

EU-politiken är också viktig för Jönköpings företagare. Jönköpings län är ett av de som exporterar mest i absoluta tal i Sverige, och Europa är den viktigaste exportmarknaden. Därför är den europeiska marknaden oerhört viktig, och att handeln fungerar och sker smidigt är tack vare samarbetet i unionen. Exempelvis exporterar Hestrahandsken tre fjärdedelar av sin produktion, och en stor del till den europeiska inre marknaden. Att vi har politiker som värnar och prioritera den europeiska inre marknaden är mycket viktigt, även för företagandet och välfärden här i Jönköping.

När vi handlar med varandra blir våra länder rikare, och vårt välstånd och vår välfärd ökar. Våra liv blir helt enkelt bättre med en stark europeisk handel. Vi får dock inte glömma att Europeiska unionen i grunden är ett fredsprojekt och att det finns ett mycket viktigt syfte med att handeln fungerar. Om vi handlar och utbyter varor och tjänster inom Europa så minskar vi risken för konflikter mellan länder, som traditionellt krigat oerhört mycket med varandra.

Den kommande mandatperioden i Europaparlamentet kommer bli avgörande för vilken riktning Europas klimatarbete tar de närmaste åren. Vi i Centerpartiet står upp för det Europeiska samarbetet, vi ser vikten av EU för våra lokala verksamheter och vill under kommande mandatperiod se mer gemensamma krafttag för att lösa klimatfrågan. På så sätt kan vi få små företag att växa och trivas i regionen och vi kan minska behovet av kol och olja i Europa.

Vi i Centerpartiet har en tydlig vision för att jobba för ett grönare Småland, ett grönare Sverige och ett grönare Europa! Lokalpolitiken och utvecklingen i Jönköping hänger samman med Europas klimatarbete. EU-valet får därför stor betydelse för vilken utveckling vi kommer se framöver både lokalt och internationellt.

Emma Wiesner (C)

kandidat till Europaparlamentet #3

Eric Luth (C), Huskvarna

kandidat till Europaparlamentet #10

Raymond Pettersson (C),

distriktsordförande Centerpartiet i Jönköpings län