Den här veckan samlas Europafacket för kongress i ett vårigt Wien. I fokus är såklart stundande val till EU-parlamentet men också hur den politiska utvecklingen i Europa måste bli stärkt för vanligt folk på arbetsplatserna.

Vi måste ta kontrollen över samhällsutvecklingen i Europa så att vanligt folk på arbetsplatserna är vinnarna i framtiden.

Temat för kongressen är Ett mer rättvist Europa för arbetare. Ett handlingsprogram beslutas som tar sin utgångpunkt i sex punkter.

Stärkt demokrati i EU och på arbetsplatserna.

Rättvisare ekonomisk politik i EU.

Högre löner och ökade rättigheter för löntagarna genom fler och bättre kollektivavtal.

Hållbar utveckling med omställning till ny teknik och grönare jobb.

Stärka EU:s sociala pelare för schysstare jobb och social trygghet.

Stöd till migranters och flyktingars rättigheter och möjligheter att integreras i samhället.

Den svenska delegationen har varit aktiv under kongressen. Dan Mattsson gjorde inlägg i debatten om vikten av en mer jämställd arbetsmarknad.

Vi måste utplåna osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är det mest medeltida som finns på arbetsmarknaden. Vi män måste också ta ett större ansvar för föräldraskapet som ett led i att göra arbetsmarknaden mer jämställd, avslutar Dan Mattsson.

Läs mer om kongressen här, http://www.lo.se/start/internationellt/europafackets_kongress_2019/om_efs_kongressen

Dan Mattsson

Distriktschef

LO-distriktet i Småland och Blekinge