Den 1 juli i år sänkte staten ersättningen från ensamkommande barn och unga. Det handlar om en förändring från 1 900 kronor per barn och dygn till 1 350 kronor per barn och dygn för barn under 18 år. För ungdomar över 18 år är ersättningen numera 750 kronor per ungdom och dygn.

Det är med anledning av den lägre ersättningen för ungdomar över 18 år i kombination med den stora bostadsbristen som råder som gör att socialförvaltningen nu får svårt att få pengarna att räcka till.

Tar tid att få bostad

Det är svårt att hitta boende till ensamkommande ungdomar som har uppehållstillstånd. Bilden är en genrebild.

Foto John Alexander Sahlin/TT

– När det är dags för de ensamkommande ungdomarna att hitta ett eget boende har det varit svårt att hitta en lägenhet till dem då det är brist på lägenheter. Även om de ställer sig i bostadskö så snart de fått uppehållstillstånd så kan det ta tid att få en bostad och de blir kvar hos oss, berättar Åsa Jonsson-Sköld, funktionschef på socialförvaltningen.

Förra året behövde de inte nyttja medel ur fonden, men i år blev kostnaderna extra stora så man nu har önskat mer pengar.

I första hand letas det boende till de ensamkommande i centrala Jönköping, men det kan även bli någon annanstans i Jönköpings kommun.