Lärarnas riksförbund fick för några veckor sedan kännedom om att det skett en minskad undervisningstid för elever i gymnasieskolan. De begärde då direkt en överläggning om detta och vände sig till såväl gymnasiechefen på Sandagymnasiet som ledningsgruppen.

– Jag kan inte uttala mig om lärare fått svaret att de får jobba gratis för att eleverna ska få mer undervisningstid. Det är inget jag känner till. Men Lärarnas riksförbund ser en oro för en minskad undervisningstid för eleverna. Vi ser att det finns en risk för det, säger Lisbeth Ritzman, biträdande kommunombud på Lärarnas riksförbund och som efter midsommar blir ordförande.

Ska effektiviseras

I budgeten för 2019/2020 finns det krav på effektivisering och Lärarnas riksförbund är nu oroliga för att detta kan ske på bekostnad av minskad undervisningstid för eleverna.

– Vi vet att det förekommer på gymnasieskolor i dag och detta ger ingen likvärdighet för eleverna. Hur mycket undervisningstid de får i ett ämne ska inte bero på vilken skola de går på. Om några elever får 60 timmar i undervisningstid och några andra 80 timmar för samma kurs så ger det olika förutsättningar för eleverna att lära sig, säger Lisbeth Ritzman.

”Finns tendenser”

Lärarnas riksförbund har lyft frågan med reducerad undervisningstid i deras konsekvensbeskrivning inför kommunens verksamhets- och investeringsplan för 2019/2021 för att visa hur de effektiviseringskraven kan påverka undervisningstiden. Detta har skickats till de olika beslutsnivåer alltifrån utbildningsförvaltningen till kommunfullmäktige.

Det är respektive gymnasieskola som bestämmer över undervisningstiden.

Vet du om det är fler gymnasieskolor än Sandagymnasiet i kommunen som det förekommer att undervisningstiden minskats?

– Det finns tendenser till att det använts minskad undervisningstid, men exakt hur det ser ut på olika skolor kan jag inte uttala mig om. Sedan kan jag inte heller uttala mig om hur det kommer att se ut till hösten, men jag vet att det här har förekommit.

Ökad stress

Förutom att systemet med minskad undervisningstid kan uppfattas som orättvist för eleverna, så påverkas även lärarna.

– När lärarna får mindre tid för en kurs innebär det att de också får fler kurser att undervisa i. Det innebär fler kurser som måste planeras, fler elever som ska dokumenteras och mer som ska individanpassas. Det leder förstås till en större arbetsbelastning för lärarna. Det ökar stressen och det finns risk för ohälsa, säger Lisbeth Ritzman.

Nu väntar Lärarnas riksförbund på besked för hur det ser ut med tjänstefördelningen framöver.

– Vi jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar och hoppas såklart på en förbättring till hösten.