Den aktuella familjen fick information om att de behövde flytta ut under tiden som deras lägenhet sanerades. De tog in på hotell ovetandes om att hyresvärden hade flera fullt möblerade lägenheter redo.

– Hyresgästerna hörde av sig till mig när de förstod att de inte skulle bli fullt ersatta för kostnaderna av hotellövernattningen, säger Mariana Lesic, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost, i ett pressmeddelande.

"Ett svårt dilemma"

Hyresgästen kontaktade hyresvärden och efter det togs beslutet att bevilja familjen 351 kronor i ersättning, vilket motsvarar dygnshyran.

Enligt hyreslagen är inte hyresvärden skyldig att ordna en ersättningslägenhet vid exempelvis en renovering. Däremot har hyresgästen rätt till en hyresnedsättning för de dagar hyresgästen inte kan nyttja sin lägenhet.

– Eftersom hyresvärden hade ersättningslägenheter och menade att han informerat hyresgästerna om dem, blev det ett svårt dilemma. Hyresgästerna kände sig besviken på hur det hela gått till och till slut erbjöd sig hyresvärden genom goodwill utöka ersättningen. Det slutade med att hyresgästerna fick ytterligare 500 kronor i hyresnedsättning, säger Mariana Lesic.