I Jönköpings kommun inträffade det under förra året 44 lägenhetsinbrott, vilket motsvarar 32 inbrott per 100.000 invånare. I hela landet inträffade det 6.782 lägenhetsinbrott under 2017, vilket kan jämföras med 5.238 inbrott under 2018. Siffrorna är preliminära och är framtagna av BRÅ och redovisas av Hem och hyra.

Lägst sedan 2004

För lägenheter var minskningen 19 procent i landet, och hamnar nu på den lägsta nivån sedan 2004. Minskningen av fullbordade inbrott i villor och radhus var 28 procent.

– Man har ett annat säkerhetstänk. Det har varit mycket skrivet om det, säger Thomas Håkansson, polis på Nationella operativa avdelningens utvecklingscentrum Syd.

Att företeelser som grannsamverkan har blivit allt vanligare kan ha bidragit till minskningen.

Relaterat till artikeln