– Vi ska snart bli förälder och det känns obehagligt att det kör så mycket trafik på Barnarpsgatan. Det är en långsträcka och folk kör snabbt. Det var därför vi kände att vi behövde göra något. Vi korsar ofta den vägen, berättar mannen i paret som skrivit medborgarförslaget.

De påtalar att gatan är smal och saknar tydliga övergångsställen. De många bilar som parkeras på bägge sidor av vägen försämrar sikten både för fotgängare som behöver korsa vägen och för bilförare.

Jönköpingsparet menar att barn kan vara svåra att upptäcka och de tycker att kommunen behöver göra mer för att förhindra fortkörningarna och att ett alternativ kan vara att bygga farthinder.

En Jönköpingsbo vill att farthinder sätts upp mellan Barnarpsgatan 7 och 21.

Foto Rebecca Staf