Patient skulle opereras för en skada i en axel på Länssjukhuset Ryhov. Eftersom patienten efter en tidigare operation drabbats av en blodpropp i ett ben, borde hen fått läkemedel som skyddar mot blodpropp i samband med den nya operationen.

Men brister i rutiner bidrog till att ansvarig läkare inte uppmärksammade detta, och sådant läkemedel ordinerades inte.

Fick blodproppar i lungorna

Efter operationen fick patienten blodproppar i lungorna. Dessa kunde behandlas men patienten besväras fortfarande av andfåddhet och nedsatt kondition.

Händelsen anmäls

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar nu ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer:

Relaterat till artikeln