Anmälan gäller en patient som på Länssjukhuset Ryhov opererades för en skada i en axel. Eftersom patienten efter en tidigare operation haft en blodpropp i ett ben, borde hen haft läkemedel som skyddar mot blodpropp vid operationen.

Brister i rutiner bidrog dock till att ansvarig läkare inte uppmärksammade detta, och sådant läkemedel ordinerades inte till patienten.

Drabbades av blodproppar

Efter operationen fick patienten blodproppar i lungorna. Dessa kunde behandlas men patienten besväras fortsatt av andfåddhet och nedsatt kondition.

Ärendet avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Relaterat till artikeln