Enligt åtalet, som har lämnats in till ekobrottskammaren i Linköping, har mannen gjort sig skyldig till flera brott i samband med att hans företag försattes i konkurs i början av 2017.

Företaget hade sitt säte i Jönköpings kommun och mannen är hemmahörande i trakten.

Mannen har låtit bli att bokföra uppkomna affärshändelser och bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Därmed finns risken att Skatteverket inte kan beräkna skatten på rätt sätt.

Vill ha näringsförbud

Vidare ska mannen ha fört 190 000 kronor från företaget, något som gjorde när hans bolag redan drogs med en ansträngd ekonomi eller var på väg mot konkurs. Det innebär att företaget hade en fordran på detta belopp.

Åklagaren yrkar slutligen på att mannen ska få näringsförbud i tre år på grund av hur han har agerat.

Mannen åtalas för sammanlagt fem brott – bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs och talan om näringsförbud. Brotten har skett mellan 1 augusti 2016 och 10 januari 2017.

Mannen förnekar brott.