Som vi tidigare har skrivit Tågsträckor ställs in

– Vi har stärkt upp den inre ledningen med en person. Det vanliga bruset stannar ju inte av bara för att ovädret kommer, säger Tommy Fors, räddningstjänstens inre befäl.

Aktörerna inom F-samverkan höjer nu sin beredskap. F-samverkan består av representanter från länsstyrelsen, kommunerna i länet, regionen, polisen, SOS Alarm, försvarsmakten och adjungerade efter behov.

Allmänheten rekommenderas att följa väderutvecklingen via radio, tv eller internet och ta det försiktigt i trafiken. Vädret tros medföra stora trafikproblem och vid temperaturer nära noll grader kan det även bli störningar i el- och teleförsörjningen.

– De som vet med sig att du brukar bli av med strömmen vid oväder bör förbereda sig på detta. Det går inte utesluta att det blir så. Men vi vet också att strömmen kommer tillbaka snabbare numera jämfört med hur det var för tio år sedan, säger Fredric Jonsson, säkerhetschef i kommunen.

– Naturligtvis följer vi utvecklingen genom information från SMHI och vi är medvetna om att väderläget kan göra att det kan bli bekymmersamt. Vi har rutiner som vi följer vid dessa typer av oväder, säger Stefan Carlsson, informatör på Jönköpings kommun, och berättar att man håller kontakt med räddningstjänsten.

Han säger att det förstås är viktigt att exempelvis hemtjänsten kan komma fram även om det kommer mycket snö.

– Vi har en tät kontakt med räddningstjänsten och vi tar hjälp av varandra för att se till att folk får den hjälp de behöver.

Fredric Jonsson berättar att en händelsegrupp har bildats och att de håller till i lokaler utanför SOS Alarm. Därifrån sker samordningsarbetet.

– Vi har möjlighet att ta hjälp av terrängfordon så att hemtjänsten och hemsjukvården kan ta sig fram till brukare och vårdtagare. Vi har också möjlighet att förse exempelvis äldreboenden med reservkraft vid ett strömavbrott. Sedan handlar det förstås om prioriteringar, säger han.

Frivilliga automobilkåren, FAK, är beredda att assistera med bandvagnar om det blir mycket snö. Fredric Jonsson gör dock bedömningen just nu att det kommer att räcka med fordon med fyrhjulsdrift.

Bör allmänheten hålla sig inomhus?

– Dessa rekommendationer har vi inte gått ut med, men allmänheten bör ställa sig frågan om de måste ge sig ut på vägarna om det blir oväder. Vi vet ännu inte om snön kommer att lägga sig, säger Fredric Jonsson.