För elever på gymnasiet som har läst en kurs motsvarande 100 poäng har dessa poäng omvandlats till att motsvara 80 timmar på ett läsår. Om en kurs har upplevts som krävande har det tidigare lagts på timmar på kursen och läraren har då fått fler timmar för undervisning i ämnet för att få eleverna att nå målen i kursen.

Enligt uppgifter till Jnytt har nu denna möjlighet tagits bort.

– Om läraren har fått 80 timmar i undervisningstid för ett ämne och det visar sig bli färre elever som ska läsa den kursen kan det hända att undervisningstid plockas bort från den här kursen. Det innebär att exempelvis en lärare som har en kurs, men som inte har en fullsatt klass, kan få 40 timmar i undervisningstid medan kollegan som har samma kurs med andra elever får 80 timmar, säger en källa till Jnytt.

Får lära sig snabbare

Hon förklarar att detta innebär att eleverna, oavsett om de får 40 timmar eller 80 timmar i undervisningstid, ska lära sig lika mycket. Men för eleverna som får färre undervisningstid handlar det om att lära sig sakerna på kortare tid.

– Det är hur mysko som helst. I praktiken innebär detta att lärarna får mer luftiga scheman och då går det att lägga på läraren fler grupper. I år finns det lärare som exempelvis har nio grupper, något som aldrig tidigare har hänt på skolan. Det finns ju plats för läraren att göra mer när vissa grupper bara får 40 timmar trots att de egentligen ska ha den dubbla tiden, berättar källan.

Exempelvis ska en grupp elever som ska läsa en kurs i engelska motsvarande 80 poäng bara få 68 timmar i undervisningstid i år.

”Sker systematiskt”

– Det handlar om 25 elever som berörs av detta. Detta räknas nämligen inte som en fullsatt grupp bara för att det inte är 30-31 elever i gruppen. Då plockas tid bort från eleverna. Elever som går naturvetenskapsprogrammet är visserligen drivna och har enorma krav på sig. Men det känns inte rätt att de ska lära sig lika mycket och lika snabbt som ekonomieleverna som läser samma ämne på 80 timmar, säger källan.

Hon uppger att borttagandet av undervisningstid för eleverna har pågått under ett par års tid, men att det tidigare bara skett vid enstaka fall.

– Det har varit fall där det exempelvis varit bara en elev som läst spanska och då tyckte man att det var okej att den eleven fick färre timmar än 80. Då handlar det ju om gruppuppgifter som exempelvis personen inte kunnat göra och eleven har då fått mer hemuppgifter i stället. Men det här året har detta blivit något som sker systematiskt på Sandagymnasiet, säger källan, som inte känner till om det förekommer på fler gymnasieskolor i kommunen.

Okänt för eleverna

Hon tror att lärarbristen kan vara en anledning till att undervisningstiden minskat. Genom att lärarna får fler grupper uppges det bli ett sätt att slippa tillsätta vakanta tjänster.

– Jag har påpekat för min chef att eleverna inte får samma lärartid och därmed inte kan lära sig lika mycket som elever som går andra program. Chefen svarade då att om jag var orolig gick det att lägga ut 80 timmar på elevernas scheman, men att jag som lärare då får gå in och jobba 24 timmar gratis. Det känns väldigt märkligt.

Enligt uppgifter till Jnytt ska flera lärare ha sagt ifrån och även Lärarnas riksförbund ska ha drivit frågan.

– Jag tror inte att varken eleverna eller elevernas föräldrar har koll på hur det fuskas med undervisningstiden. Om barnet kommer hem och säger att det är engelsklektioner på måndagar och torsdagar, vem tänker då på längden på lektionerna?

Läs även:

Facket: ”Vi är oroliga"

Gymnasiechefen: ”Ett missförstånd”