Annons
Vidare till jnytt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Företagen upplever en allt tyngre regelbörda

Få torde ifrågasätta behovet av lagar och regler. Men baksidan av myntet blir dock lätt en betungande administration för företag. Detta är därför en viktig aspekt att ta med när ny lagstiftning tas fram. I Sverige tas tyvärr mycket liten hänsyn till detta i den politiska beslutsprocessen. I OECD:s rankning av arbetet med regelkrångel hamnar Sverige långt ned.

Enligt en helt ny mätning visar det sig att detta är ett stort problem i Jönköpings län.

Bland företagen här anser 43 procent att regelbördan är betungande eller mycket betungande. Det blir dessutom sämre över tid. 60 procent av företagen svarar att de upplever en tyngre regelbörda än för två år sedan.

Det handlar om stora effektivitetsförluster. Här i Jönköpings län svarar 30 procent av företagen att de skulle kunna spara sex till tio timmar i månaden om reglerna blev enklare och 27 procent att det handlar om mer än tio timmar.

Detta är resultatet av att regelfrågan under lång tid haft alldeles för låg politisk prioritet.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv en ny rapport där vi föreslår radikala och långsiktiga förbättringar av beslutsprocessen av lagar som berör företag.

På samma sätt som att budgetmål prioriterades upp i en styrd process under 1990-talet menar vi attregeringen bör införa en sammanhållen handlingsplan för regelförenklingsfrågor.

Regelrådets mandat och organisation bör förändras – rådet föreslås bli en självständig myndighet med eget kansli.

Regelrådet föreslås få två tvingande funktioner. Dels skall de kunna återemittera undermåliga konsekvensutredningar(dessamåste helt enkelt göras om,omde inte anses hålla måttet),dels bör en så kallad stoppfunktion inrättas. Innan det finns en godkänd konsekvensutredning kan förslaget inte gå vidare i beslutsprocessen. Det hindrar naturligtvis inte riksdagen att besluta om lagar som kan upplevas som dåliga av landets företagare. Men det hindrar att det sker utan att konsekvenserna noggrant belysts och kommer därför att förse politiker med beslutsunderlag för att kunna göratydligaavvägningar i målkonflikter.

Vi anser att våra lokala politiker alltid skall arbeta för att uppnå ett så bra lokalt företagsklimat som möjligt. Men på vissa områden är rikspolitiken avgörande. En förnyad beslutsprocess för lagstiftning är en mycket angelägen reform för företagsklimatet i vår region. Våra företagarefår svårare att växa och anställa om de konstant upplever en tyngre regelbörda.

Anna Gillek,

Svenskt Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel