För snart två veckor sedan skrev Jnytt att tre krogar i Jönköping riskerade att få . Det handlade om På Strand, Tweed´s Inn och Alfreds.

Socialnämnden tog beslut i ärendena vid tisdagens sammanträde, och på onsdagsmorgonen hölls en presskonferens där man redogjorde för besluten. Det står nu klart att På Strands serveringstillstånd dras in.

– Det finns flera mindre brister och ett stort allvarligt problem, förklarar Ola Nilsson.

– Både medborgare och polis vittnar om ordningsstörningar. De har serveringstillstånd till klockan ett på natten men har haft servering både till klockan två och tre. Polisen har tagit foton som bevisar detta. Om restauranger i centrum skulle göra så här skulle det bli stora problem, till exempel i form av våld, så det är väldigt allvarligt. Det här är ett brott som kan ge böter och upp till två års fängelse i straffskalan. Dessutom har de bytt namn och adress på restaurangen utan att meddela det till tillståndsenheten, och det är därför som vi fortfarande kallar det för På Strand.

Nilsson räknar med att beslutet kommer överklagas och att ägaren begär inhibition i väntan på att ärendet går upp i Kammarrätten.

Restaurang Alfreds fick en varning i oktober och varnas nu på nytt. En varning utdelas när det finns brister som måste rättas till, och i det här fallet handlar det om ekonomiska frågor.

– Ägaren har en skuld på 36 000 kronor till kommunen, säger Gunnar Olsson, enhetschef vid tillståndsenheten.

Vad gäller Tweed´s Inn blev det inget ärende eftersom de själva lämnade tillbaka sitt tillstånd i måndags.

Socialnämnden beslutade även att ge serveringstillstånd till Restaurang Bob, Nya Kastrullhäxan, Tokyo 18 och Strandterassen i Gränna.

Förra veckan stod det klart att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd i fallet med Murphys, som fick sitt tillstånd indraget i fjol. Krogägaren överklagade och fick rätt i Förvaltningsrätten. Nu har socialnämnden lämnat ett uppdrag till socialförvaltningen, som ska analysera domstolsbeslut och föreslå hur resultatet av analysen bör påverka nämndens fortsatta tillsynsärenden.

JnyttTV. Hör vad Ola Nilsson säger det indragna tillståndet och kritiken mot socialnämnden.