Under 2016 påbörjades arbetet med gestaltning och innehåll i parker och gator i nya stadsdelen Skeppsbron. Som en del i detta höll Södra Munksjön Utvecklings AB en medborgardialog med invånarna i Jönköping där det kom fram vad man tyckte var viktigt att få med och hur man ville uppleva i parkerna.

Samtidigt togs tre olika arkitektförslag fram för parkerna och gatornas utseende och innehåll.

Slutligt förslag

De olika gestaltningsförslagen som bakats ihop med åsikterna från medborgardialogen till ett slutligt förslag för den västra delen av Skeppsbron som kommer ligga till grund för hur den detaljerade planeringen och utförandet av parkerna blir.

Målet är att verkligheten ska bli så lik förslaget som möjligt.

I förslaget finns en stor del av den stora Skeppsbroparken, som ligger ner mot Munksjöns strand, med.

Det finns också en mindre park, Parkettparken, som är placerad inne i bostadsområdet. Även gestaltningen av gatorna i den första delen av Skeppsbron finns med i förslaget.